Zarówno organy izb komorniczych jak i delegacje izby komorniczej do Krajowej Rady Komorniczej określają przepisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych  [ poniżej wyciąg z przepisów]:

Art. 206.

Organami izby komorniczej są:

1)      walne zgromadzenie  izby komorniczej;

2)       rada izby komorniczej;

3)      komisja rewizyjna.

Art. 198.

1. Członków Krajowej Rady Komorniczej wybierają walne zgromadzenia  izb komorniczych po 4 z każdej izby komorniczej, przy czym jednego z nich wybiera się spośród asesorów.

[…]

Art. 188.

1.Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów właściwych sądów.

[.....]

3.Krajowa Rada Komornicza sprawując nadzór nad komornikami, działa przez Prezesa Krajowej Rady Komorniczej oraz komorników wizytatorów.