Wpis na listę aplikantów komorniczych 2021

Informujemy ,iż osoby które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą składając wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych w terminie do dnia 15 października 2020 r. winny dołączyć do wniosku( nie ma wzoru wniosku)  następujące dokumenty: – aktualną informację o niekaralności z Czytaj więcej

Zajęcia aplikantów komorniczych X 2020r.

Informujemy, iż od października 2020 r. zajęcia aplikantów będą się nadal odbywały za pomocą aplikacji Microsoft Teams.   02.10.2020 r. Wrocław  (wykład 8 godzin lekcyjnych) Wykładowca: SSO Beata Mikołajczyk POSTĘPOWANIE CYWILNE  – Postępowanie rozpoznawcze. Proces Środki odwoławcze i postępowanie wywołane ich wniesieniem apelacja zażalenie Skarga Czytaj więcej

Rejestr patronów aplikantów komorniczych

Rejestr komorników patronów Izby Komorniczej w Katowicach zamieszczony zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej. I rok aplikacji 1. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński. 2. Komornik Czytaj więcej

Działalność biura RIK Katowice od dnia 16 marca br.

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania biuro Rady Izby Komorniczej w Katowicach nie przyjmuje interesantów. Wnioski i pisma proszę składać wyłącznie w formie elektronicznej na maila- izba.katowicka@komornik.pl.

Komunikat w sprawie organizacji pracy kancelarii komorniczych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

Rada Izby Komorniczej w Katowicach, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje, iż niektóre kancelarie komornicze mogą do odwołania działać w ograniczonym zakresie utrzymywania kontaktów ze stronami i uczestnikami postępowań. Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy Czytaj więcej

Harmonogram zajęć seminaryjnych dla I i II roku aplikacji- rok 2020

Rada Izby Komorniczej w Katowicach umieszcza na stronie zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych dla  I i II roku aplikacji  na rok 2020 zgodny z ramowym programem aplikacji   Harmonogram zajęć seminaryjnych aplikacja komornicza 2020