Kondolencje dla komornika Sławomira Kaźmierczaka

Drogiemu Koledze Sławomirowi Kaźmierczakowi Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu składamy wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci Taty Rada Izby Komorniczej w Katowicach oraz Koleżanki i Koledzy Komornicy

EGZAMIN KOMORNICZY 2021- zakładka jest aktualizowana na bieżąco

Zgodnie z § 26 ust. 13 pkt 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512,z późn.zm.) w brzmieniu wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 Czytaj więcej

Rejestr patronów aplikantów komorniczych

Rejestr komorników patronów Izby Komorniczej w Katowicach zamieszczony zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej.   I rok aplikacji 1. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek. 2. Czytaj więcej

Działalność biura RIK Katowice od dnia 16 marca 2020 r.

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania biuro Rady Izby Komorniczej w Katowicach nie przyjmuje interesantów. Wnioski i pisma proszę składać wyłącznie w formie elektronicznej na maila- izba.katowicka@komornik.pl.

Komunikat w sprawie organizacji pracy kancelarii komorniczych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

Rada Izby Komorniczej w Katowicach, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje, iż niektóre kancelarie komornicze mogą do odwołania działać w ograniczonym zakresie utrzymywania kontaktów ze stronami i uczestnikami postępowań. Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy Czytaj więcej

Harmonogram zajęć seminaryjnych dla I i II roku aplikacji- rok 2021

Rada Izby Komorniczej w Katowicach umieszcza na stronie zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych dla  I i II roku aplikacji  na rok 2021 zgodny z ramowym programem aplikacji   Harmonogram zajęć_2021_materialne   Harmonogram zajęć_2021_procesowe