EGZAMIN KOMORNICZY 2021

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 108 ust. 2 i art. 112 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 i 288), wyznacza termin egzaminu komorniczego na 12 maja 2021 r. godz. 10.00 – dzień pierwszy, 13 maja 2021 r. godz. 10.00 – Czytaj więcej

Kondolencje dla komornika Izabeli Wilczak

  Drogiej Koleżance Izabeli Wilczak Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie składamy wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci Taty Rada Izby Komorniczej w Katowicach oraz Koleżanki i Koledzy Komornicy

Kondolencje dla komornika Piotra Sikorskiego

Drogiemu Koledze Piotrowi Sikorskiemu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Będzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci Taty Rada Izby Komorniczej w Katowicach oraz Koleżanki i Koledzy Komornicy

Kondolencje dla komornika Sebastiana Służałka

Drogiemu Koledze Sebastianowi Służałkowi Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Będzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci Mamy Rada Izby Komorniczej w Katowicach oraz Koleżanki i Koledzy Komornicy

Rejestr patronów aplikantów komorniczych

Rejestr komorników patronów Izby Komorniczej w Katowicach zamieszczony zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej.   I rok aplikacji 1. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek. 2. Czytaj więcej

Działalność biura RIK Katowice od dnia 16 marca br.

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania biuro Rady Izby Komorniczej w Katowicach nie przyjmuje interesantów. Wnioski i pisma proszę składać wyłącznie w formie elektronicznej na maila- izba.katowicka@komornik.pl.

Komunikat w sprawie organizacji pracy kancelarii komorniczych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

Rada Izby Komorniczej w Katowicach, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje, iż niektóre kancelarie komornicze mogą do odwołania działać w ograniczonym zakresie utrzymywania kontaktów ze stronami i uczestnikami postępowań. Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy Czytaj więcej

Harmonogram zajęć seminaryjnych dla I i II roku aplikacji- rok 2021

Rada Izby Komorniczej w Katowicach umieszcza na stronie zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych dla  I i II roku aplikacji  na rok 2021 zgodny z ramowym programem aplikacji   Harmonogram zajęć_2021_materialne   Harmonogram zajęć_2021_procesowe