Drogiemu Koledze

Sławomirowi Kaźmierczakowi

Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

Taty

Rada Izby Komorniczej w Katowicach

oraz Koleżanki i Koledzy Komornicy