Poniżej wyniki z egzaminu komorniczego, który odbył się w dniach 12-14 maja 2021 r.

Wyniki egzamin komorniczy 2021

 

Przeglądanie prac odbywa się jedynie po uprzednim ustaleniu terminu, pierwszeństwo mają zdający z wynikiem negatywnym z egzaminu.

Można składać wnioski na adres mailowy – izba.katowicka@komornik.pl  - o udostępnienie ocen i prac z egzaminu. W tym przypadku również pierwszeństwo mają zdający z wynikiem negatywnym z egzaminu.

Przypominamy, iż nie ma możliwości odwoływania się od ocen z poszczególnych dni egzaminu komorniczego- zgodnie z art.124 ustawy o komornikach sądowych zdającemu przysługuje odwołanie od uchwały o wyniku egzaminu. ( wyr. WSA w Warszawie z 31 lipca 2015. VI SA/Wa910/15).