Drogiej Koleżance

Izabeli Wilczak

Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

Taty

Rada Izby Komorniczej w Katowicach

oraz Koleżanki i Koledzy Komornicy