Drogiemu Koledze

Piotrowi Sikorskiemu

Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

Taty

Rada Izby Komorniczej w Katowicach

oraz Koleżanki i Koledzy Komornicy