Drogiemu Koledze

Sebastianowi Służałkowi

Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

Mamy

Rada Izby Komorniczej w Katowicach

oraz Koleżanki i Koledzy Komornicy