RAFAŁ ŁYSZCZEK
Przewodniczący

MIECZYSŁAW KURZ
Wiceprzewodniczący

PAWEŁ DUDA

DARIUSZ GADOWSKI

DARIUSZ GRACA

PIOTR GROCHULSKI

JACEK JAREK

JOANNA KOWALSKA

PRZEMYSŁAW RÓŻYCKI