Przeglądanie prac po egzaminie komorniczym

Informujemy, iż przeglądanie prac odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z biurem Izby, pierwszeństwo mają osoby które uzyskały z egzaminu wynik negatywny. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Przypominamy, że na stanowisko asesora komorniczego powołuje Prezes Sądu Apelacyjnego Czytaj więcej

Wyniki egzaminu komorniczego 2018

Kod dzień pierwszy                            Kod dzień drugi                                            wynik egzaminu A1   – 5                                                             B15- 4                                                         pozytywny A2 – 3                                                               B22-3                                                        pozytywny A3 – 4                                                               B16- 2                                                        negatywny A4- 3                                                                B12-3                                                        pozytywny A5 – 6                                                              B13 -4                                                       pozytywny A6-3                                                               B25-4                                                         pozytywny A7-4                                                               B31-3                                                         pozytywny Czytaj więcej

Biuro Rady Izby Komorniczej w Katowicach w dniu 4 maja 2018r.

W dniu 4 maja 2018 r. biuro Rady Izby Komorniczej w Katowicach będzie zamknięte.

Dzień otwarty – 30 stycznia 2018 r.

VII Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników Sądowych Krajowa Rada Komornicza i Izby Komornicze, jak co roku, zapraszają na Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników Sądowych. Tegoroczna edycja skierowana jest głównie do Seniorów, ale na konsultacje zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy w swoich sprawach.   30 stycznia – darmowe porady Czytaj więcej

Egzamin komorniczy 2018 r.

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Katowicach na podstawie art. 31 i art. 31a -h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1277 ze zm.) zawiadamia, że egzamin komorniczy odbędzie się Czytaj więcej

Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Lekarze, adwokaci, radcy prawni, pielęgniarki i położne, weterynarze, farmaceuci, architekci, inżynierowie, notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci i komornicy od dziś w  ważnych sprawach będą mówić jednym głosem. W środę 27 kwietnia 2016 zostało podpisane porozumienie, które powołało Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Czytaj więcej

Program zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych na rok 2018

Zgodnie z §8a ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej, Rada Izby Komorniczej w Katowicach ogłasza program zajęć seminaryjnych na rok 2018. program 2018

Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą w ciągu 2 lat od dnia ogłoszenia wyników powinny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych. Do wniosku kandydat obowiązany jest załączyć aktualne zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że przeciwko niemu nie jest Czytaj więcej

Po zdanym egzaminie komorniczym….

zainteresowany/a składa wniosek do prezesa sądu apelacyjnego o powołanie na stanowisko asesora komorniczego. Do wniosku należy dołączyć: – kwestionariusz osobowy z 1 zdjęciem, – życiorys, – zaświadczenie o niekaralności-oryginał, – oświadczenie, że nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe z Czytaj więcej