24 grudnia 2018r. – biuro RIK Katowice nieczynne

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2018r. tj. poniedziałek, biuro Rady Izby Komorniczej w Katowicach będzie nieczynne.

Kondolencje

Z głębokim żalem zawiadamiamy że 22 listopada 2018 r. zmarł   ŚP Mariusz Siwiec   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie    Zawsze będziemy  mieli Go w pamięci   Rodzinie i Najbliższym   składamy  wyrazy głębokiego współczucia   Rada Izby Komorniczej w Katowicach oraz Czytaj więcej

Kolokwium po pierwszym roku aplikacji komorniczej

Rada Izby Komorniczej w Katowicach na podstawie §9.1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej oraz podjętej uchwały nr 106/VI/18 z dnia  5 listopada 2018 r. ustala termin kolokwium  po pierwszym roku aplikacji na dzień 12 Czytaj więcej

Aktualizacja danych asesorów komorniczych

Wobec wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.  nowej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zachodzi konieczność  częstszego kontaktu z asesorami komorniczymi jako grupą więc prośba do asesorów komorniczych aby rejestrowali swoje konta na komornikid oraz przekazali do Izby Komorniczej swoje aktualne adresy Czytaj więcej

Zawody strzeleckie- 7 września 2018 r.

W dniu 7 września 2018 r. odbyły się XVI Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Katowicach.  Zawody odbyły się w Kole Łowieckim „Knieja” pod bacznym okiem łowczego Pana Henryka Sojki – Sędziego Głównego Zawodów. W wyniku ostrej rywalizacji wśród Pań I miejsce Czytaj więcej

Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Lekarze, adwokaci, radcy prawni, pielęgniarki i położne, weterynarze, farmaceuci, architekci, inżynierowie, notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci i komornicy od dziś w  ważnych sprawach będą mówić jednym głosem. W środę 27 kwietnia 2016 zostało podpisane porozumienie, które powołało Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Czytaj więcej

Program zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych na rok 2018

Zgodnie z §8a ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej, Rada Izby Komorniczej w Katowicach ogłasza program zajęć seminaryjnych na rok 2018. program 2018

Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą w ciągu 2 lat od dnia ogłoszenia wyników powinny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych. Do wniosku kandydat obowiązany jest załączyć aktualne zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że przeciwko niemu nie jest Czytaj więcej

Po zdanym egzaminie komorniczym….

zainteresowany/a składa wniosek do prezesa sądu apelacyjnego o powołanie na stanowisko asesora komorniczego. Do wniosku należy dołączyć: – kwestionariusz osobowy z 1 zdjęciem, – życiorys, – zaświadczenie o niekaralności-oryginał, – oświadczenie, że nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe z Czytaj więcej