Rejestr patronów aplikantów komorniczych

Rejestr komorników patronów Izby Komorniczej w Katowicach zamieszczony zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej. I rok aplikacji 1. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński. 2. Komornik Czytaj więcej

Działalność biura RIK Katowice od dnia 16 marca br.

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania biuro Rady Izby Komorniczej w Katowicach nie przyjmuje interesantów. Wnioski i pisma proszę składać wyłącznie w formie elektronicznej na maila- izba.katowicka@komornik.pl.

Komunikat w sprawie organizacji pracy kancelarii komorniczych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

Rada Izby Komorniczej w Katowicach, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje, iż niektóre kancelarie komornicze mogą do odwołania działać w ograniczonym zakresie utrzymywania kontaktów ze stronami i uczestnikami postępowań. Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy Czytaj więcej

Odwołane zajęcia aplikantów- 17-18 kwietnia 2020 r.

Rada Izby Komorniczej w Katowicach informuje, iż ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zajęcia dla aplikantów komorniczych zaplanowane na dni 17-18 kwietnia 2020r. w Katowicach zostają odwołane. Termin ich przeprowadzenia zostanie przekazany niezwłocznie po jego ustaleniu.    

Egzamin komorniczy w roku 2020

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 108 ust. 2 i art. 112 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu komorniczego na 3 marca 2020 r. godz. 10.00 – dzień pierwszy, 4 marca 2020 r. godz. 10.00 – Czytaj więcej

Zajęcia aplikantów marzec i kwiecień 2020r.

Rada Izby Komorniczej w Katowicach informuje, iż będzie kontynuowane porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych między Izbą Komorniczą w Katowicach i Izbą Komorniczą we Wrocławiu. Zajęcia będą się odbywały naprzemiennie- raz w Katowicach , raz we Wrocławiu. Wszyscy aplikanci- I i Czytaj więcej

Harmonogram zajęć seminaryjnych dla I i II roku aplikacji- rok 2020

Rada Izby Komorniczej w Katowicach umieszcza na stronie zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych dla  I i II roku aplikacji  na rok 2020 zgodny z ramowym programem aplikacji   Harmonogram zajęć seminaryjnych aplikacja komornicza 2020