Rada Izby Komorniczej w Katowicach na podstawie §9.1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej oraz podjętej uchwały nr 106/VI/18 z dnia  5 listopada 2018 r. ustala termin kolokwium  po pierwszym roku aplikacji na dzień 12 stycznia 2019 r.