Wobec wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.  nowej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zachodzi konieczność  częstszego kontaktu z asesorami komorniczymi jako grupą więc prośba do asesorów komorniczych aby rejestrowali swoje konta na komornikid oraz przekazali do Izby Komorniczej swoje aktualne adresy korespondencyjne.