Z głębokim żalem zawiadamiamy

że zmarł

ŚP

Jerzy Wroński

Rodzinie i Najbliższym

składamy

 wyrazy głębokiego współczucia

Rada Izby Komorniczej w Katowicach

oraz Koleżanki i Koledzy Komornicy